Wszystkie dzielnice Mysłowic są ważne! - Wojciech Król - poseł na Sejm RP