Wiejska bez asfaltu. Spotkanie w dzielnicy Larysz - Wojciech Król - poseł na Sejm RP