O wandalizmie w dzielnicy Bończyk - Wojciech Król - poseł na Sejm RP