Dziećkowice: droga do szkoły - Wojciech Król - poseł na Sejm RP