PROjekt Mysłowice - Wojciech Król - poseł na Sejm RP

 

Szanowni Mieszkańcy, Sąsiedzi, Przyjaciele,

oto mój projekt Mysłowic. Wybrałem słowo „projekt”, ponieważ najlepiej oddaje ono charakter mojej pracy. Lubię trudne projekty i trudne wyzwania – dają mi one dużo energii i sporo satysfakcji. Lubię ciężko pracować i lubię w pracy się zmęczyć. Mój projekt to przede wszystkim zadanie do wykonania. 

Biorę się do tej roboty w najlepszym momencie mojego życia. Wśród kandydatów na urząd prezydenta jestem najmłodszy, ale mam największe doświadczenie administracyjno-polityczne. Znam słabe i mocne strony Urzędu Miasta Mysłowice, w którym przepracowałem cztery lata. Mam doświadczenie w samorządzie wojewódzkim – pełniłem funkcję dyrektora gabinetu Marszałka Województwa Śląskiego, a to właśnie Urząd Marszałkowski odpowiada za dystrybucję środków europejskich w regionie. Dziś jestem posłem na Sejm RP – członkiem sejmowej komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 

Dlatego moja perspektywa jest szersza i nie ogranicza się do dekad przesiedzianych w radzie miasta. Mysłowice potrzebują świeżego spojrzenia i odważnej perspektywy. 

To ważny projekt dla mieszkańców, ale także moje życiowe wyzwanie. Dlatego jestem gotów złożyć poselski mandat i pokierować tym projektem.  

Etapy

By skutecznie wykonać swoją robotę, trzeba ją dobrze zaplanować. Dlatego mój projekt podzieliłem na trzy etapy: wczoraj, dziś i jutro.
– aby skutecznie realizować cele, rozpocząć proces modernizacji miasta, inwestować w infrastrukturę, rekreację - musimy naprawić to, co było do zrobienia na wczoraj. Nie zawaham się, gdy trzeba będzie podejmować trudne decyzje. W Mysłowicach jest wiele nierozwiązanych problemów – takich, jak np. MPWiK.

Dlatego zapowiadam:

 • skuteczną, konsekwentną restrukturyzację mysłowickich wodociągów. To strategia, która pozwoli ustabilizować spółkę, zapewnić jej płynność finansową i uchronić gminę od widma bankructwa wodociągów (brak zdolności do spłaty zobowiązań MPWiK doprowadziłby do katastrofy finansowej i paraliżu Mysłowic).
 • przeprowadzenie kompleksowego, rzetelnego i szczegółowego audytu wydatków Urzędu Miasta i podległych mu jednostek. Nikt do tej pory nie miał odwagi tego zrobić.
– ta część projektu przede wszystkim mówi nam przede wszystkim jedno: nie mamy już czasu i nie możemy odkładać niczego na później. Bo musimy się zabrać do roboty dzisiaj, teraz, już. Dlatego jako prezydent zacznę swoją pracę od rozwiązania tych problemów, które można rozwiązać natychmiast.

Dlatego zapowiadam:

 • audyt wydatków
 • eliminację wydatków zbędnych, powtarzających się, nieefektywnych
 • wprowadzenie budżetu zadaniowego. To przejrzysty dokument, z którego jasno będzie wynikać, ile pieniędzy przeznaczamy na realizację konkretnego zadania. Jest zadanie – jest kwota!
 • powołanie Biura Zakupów Wspólnych. To pozwoli zoptymalizować finanse nam i zmniejszyć wydatki zakupowe o kilkadziesiąt procent. Dzięki temu więcej przeznaczymy na inwestycje w jakość życia mieszkańców.
 • wprowadzę system motywacyjny dla pracowników wydziałów odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Te działania zmienią diametralnie sytuację finansową miasta. Zaczniemy racjonalnie wydawać pieniądze i ograniczymy zbędne wydatki. Zaoszczędzone pieniądze przeznaczymy na inwestycje w mieście.
– Mysłowice potrzebują prezydenta, który potrafi skutecznie rozwiązać problemy z przeszłości, sprawnie zarządzać teraźniejszością i odważnie myśleć o przyszłości. Miasto to nasza wspólna przyszłość. Przyszłość wymaga pomysłu, strategii, konsekwencji i odwagi. Od kiedy jestem ojcem, jestem jeszcze bardziej przekonany, że przyszłość to rodzina – to właśnie ona najsilniej zdefiniuje charakter naszego miasta. Miasta nie przemysłowego, ale rodzinnego. Mój projekt to strategia ukierunkowana na dobre, wygodne życie w mieście.

Rodzina

Mysłowice to rodzina. Myślę o naszym mieście właśnie w ten sposób – jak o wielkiej rodzinie, w której – mimo różnych poglądów, przekonań i punktów widzenia – wszyscy powinni się czuć dobrze: singiel i senior, dziecko i rodzic, młody i niepełnosprawny. Dlatego rodzinę stawiam na pierwszym miejscu. Rodzina to przyszłość – przyszłość naszych dzieci, ale także nasza, bo wszyscy będziemy kiedyś seniorami. Dlatego zaprojektujemy miasto przyjazne rodzinie.
Miasto przyjazne rodzinie to miasto, w którym rodzice nie muszą bić się o miejsce w żłobku, czy ciągle się martwić o opiekę lekarską. Miasto przyjazne nie zmusza rodziców do łamania przepisów po to, by zdążyli przed 16.00 odebrać dziecko ze szkoły. Miasto przyjazne to miasto, w którym jest gdzie wyjść z dzieckiem na spacer i gdzie rodzic nie drży ze strachu o nie, gdy samo musi wrócić do domu.

Dlatego zapowiadam:

 • nie braknie miejsca dla dzieci w żłobkach i przedszkolach
  Stworzymy tyle miejsc w żłobkach i przedszkolach, ile realnie potrzebują mysłowickie rodziny. Miasto przyjazne rodzinie rozumie, jak ważny jest czas – i pieniądze – rodziców. Zapewnimy im komfort, o którym wielu z nich może dzisiaj tylko marzyć.
Zapewnimy:

 • wydłużenie godziny pracy świetlic szkolnych
 • „aktywne świetlice”, które odciążą rodziców przy odrabianiu zadań domowych
 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych – kulturalnych, sportowych, naukowych
 • likwidację dwuzmianowości w szkołach
 • szafki dla uczniów i ograniczenie prac domowych
 • stypendialny system motywacyjny dla zdolnych uczniów
 • komfortową, dobrze zorganizowaną pracę dla nauczycieli
 • nowy model nagród i dodatków motywacyjnych nauczycieli
 • strefy „kiss and ride” (pocałuj i jedź) przy szkołach i przedszkolach.Przebudujemy drogi przy placówkach dydaktycznych. Ruch jednostronny w takich miejscach poprawi bezpieczeństwo dzieci odwożonych i odbieranych ze szkoły, poprawi także komfort rodziców.
Przyjazne miasto nie zostawia pracujących rodziców z ich problemami. Drodzy Rodzice, zadbamy o to, byście mogli spokojnie wrócić po pracy do domu, wspólnie z rodziną odpocząć i ciekawie spędzić wolne chwile. Oczywiście, w Mysłowicach.

Aby poprawić komfort pracy w szkole i zapewnić uczniom lepszą jakość nauczania, zdejmiemy z dyrektorów i nauczycieli obowiązek dokonywania zakupów i przeprowadzania remontów. Tymi kwestiami zajmie się Biuro Zakupów Wspólnych. Będzie taniej i lepiej dla wszystkich.
Miasto musi być przyjazne młodym mieszkańcom. Miasto bez młodych jest miastem bez przyszłości.

Dlatego zapowiadam:

 • stypendia dla najzdolniejszych mysłowiczan
 • dostępność do kultury, rozrywki i infrastruktury sportowej
 • bon na książki dla każdego studenta
 • dostęp do opracowań akademickich
Projekt dla młodych mysłowiczan uzupełniają inne działy.
Nie ma rodziny bez seniorów. W mieście przyjaznym seniorom każdy z nich czuje się jak w domu. Bo wie, jak bardzo jest ważny.

Dlatego zapowiadam:

 • aktywną współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Radą Seniorów oraz stowarzyszeniami wspierającym osoby starsze
 • granty dla podmiotów zrzeszających seniorów
 • Kartę Seniora zapewniającą bezpłatny dostęp do kultury
 • dostęp do infrastruktury sportowej i aktywizację sportową dla osób starszych
 • pomoc „złotej rączki” *
*Złota rączka dla seniorów. Dla osób starszych drobne problemy często urastają do rangi trudnych przedsięwzięć. Prawdziwym kłopotem okazuje się wymiana żarówki, konfiguracja telefonu komórkowego, czy drobna naprawa. W takich sytuacjach seniorom pomoże Złota Rączka – zrobi zakupy, wyniesie śmieci, udzieli porady przez telefon.

Miasto przyjazne rodzinie ma ogromny szacunek do ludzi starszych. Bo wszyscy będziemy kiedyś seniorami.

Inne działy uzupełniają ofertę kierowaną dla seniorów.
Miasto przyjazne rodzinie wspiera osoby z niepełnosprawnościami – systematycznie likwiduje utrudniające ich życie bariery. Wysoki krawężnik czy strome schody skutecznie wykluczają z miejskiej wspólnoty, zniechęcają do wychodzenia z domu, utrudniają dostęp do kultury.

Dlatego zapowiadam:

 • likwidację barier architektonicznych utrudniających dostęp do usług publicznych
 • aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnością
 • pomoc psychologiczną osobom z niepełnosprawnością oraz ich opiekunom
 • wsparcie sektora pozarządowego pracującego na rzecz niepełnosprawnych
 • pomoc w dostosowaniu lub zamianie mieszkań tym, których dotknęła niepełnosprawność
Nikt nie może zapewnić zdrowia wszystkim mieszkańcom. Ale dobry prezydent powinien zadbać o to, by służba zdrowia świadczyła usługi najwyższej jakości. Miasto przyjazne rodzinie to miasto, w którym nie trzeba szukać lekarza i martwić się o kondycję finansową szpitala.

Dlatego zapowiadam:

 • 5-letni program rozwojowy Szpitala nr 2
 • 4 mln zł rocznego wsparcia dla szpitala miejskiego
 • wdrażanie i monitorowani programów profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, dorosłych, seniorów
Miasto przyjazne rodzinie to miasto, w którym można uprawiać sport. Bo sport to zdrowie wszystkich – od przedszkolaków do seniorów.

Dlatego zapowiadam:

 • powszechny dostęp do infrastruktury sportowej
 • sprawiedliwe i przejrzyste finansowanie klubów sportowych
 • stypendia i nagrody dla najlepszych sportowców
 • wdrożenie – wypracowanego z mysłowickimi działaczami sportowymi – modelu progresywnego i długofalowego finansowania sportu
 • rozwój infrastruktury sportowej ściśle powiązany ze strategią rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych
* Nowe inwestycje będą spełniały wymóg dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej
Miasto przyjazne rodzinie stawia na kulturę. Bo kultura to nasza wspólna historia, pamięć, tożsamość. To nasz wspólny język i wspólne dziedzictwo. Bo kultura łączy pokolenia i buduje wspólnotę. Mysłowice ze swoją niezwykłą historią, olbrzymią tradycją muzyczną i kulturową różnorodnością mają potencjał, by stać się jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w regionie.

Dlatego zapowiadam:

 • wsparcie finansowe i promocyjne mysłowickich zespołów muzycznych
 • powrót do muzycznych korzeni
 • stworzenie Inkubatora Muzycznych Talentów
 • ożywianie rynku poprzez muzykę
 • dostęp do biblioteki wyposażonej w nowości książkowe, wydawnictwa akademickie i dział audiobooków oraz połączonej z kawiarnią i strefą chilloutu
 • propagujące czytanie cykliczne spotkania z autorami książek
 • stworzenie miejskiego szlaku historycznego i promocję Mysłowic przez historię
 • rozwój turystyki historycznej w Mysłowicach
 • urozmaicenie oferty kulturalnej, która zaspokoi potrzeby różnych grup mieszkańców
Miasto przyjazne rodzinie musi być bezpieczne. Miasto przyjazne rodzinie jest nieprzyjazne dla przestępców, którzy muszą być świadomi, że za ich czyny spotka ich adekwatna i nieuchronna kara. Bo bezpieczeństwo jest fundamentem rodziny.

Dlatego zapowiadam:

 • efektywniejsze wykorzystanie ustawowych kompetencji straży miejskiej w zakresie porządku publicznego
 • uruchomienie EkoPatrolu w ramach straży miejskiej
 • oświetlenie przejść dla pieszych, w pierwszej kolejności tych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych, drogach wojewódzkich i powiatowych
 • rozbudowę monitoringu miejskiego
 • program Zero tolerancji dla aktów wandalizmu i rozbojów
 • profilaktykę bezpieczeństwa w szkołach
Miasto przyjazne rodzinie wie, jak ważne są pieniądze – to dzięki nim może wspierać wszystkie grupy społeczne. Dlatego nie pozostawia przedsiębiorców bez wsparcia, ułatwia im działalność gospodarczą, wspiera młodych biznesmenów. Miasto przyjazne rodzinie docenia tych, którzy biorą swój los we własne ręce.

Dlatego zapowiadam:

 • działania, które sprawią, że urzędnicy będą wspierali, a nie hamowali rozwój
 • powołanie indywidualnego opiekuna inwestora
 • wsparcie przedsiębiorców w zatrudnieniu
 • aktywizację trwale bezrobotnych w ramach funduszu PUP
 • powołanie efektywnego, nowoczesnego samorządu gospodarczego, który będzie wspierał i reprezentował lokalny biznes
 • rozpoczęcie strategicznej współpracę z Regionalną Izbą Gospodarczą
 • wsparcie działalności start-upów
 • utworzenie Inkubatora Młodego Przedsiębiorcy i opracowanie ścieżki edukacyjnej
 • pomoc w założeniu firmy
 • uruchomienie doradztwa prawnego i podatkowego dla lokalnego biznesu
 • sukcesywne pozyskiwanie inwestorów w celu powołania strefy ekonomicznej w Mysłowicach
 • rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego
 • ożywienie Rynku poprzez oddanie go przedsiębiorcom. Program Rynek za 1 zł sprawi, że przedsiębiorcy, którzy utworzą na Starym Mieście punkty gastronomiczne czy lokale związane z kulturą, skorzystają z symbolicznego czynszu.
Najlepszy czas w rodzinie to wspólnie spędzony czas wolny. Wspierające rodzinę miasto działa tak, że w dobrze czuje się w nim zarówno singiel i senior, jak aktywni sportowcy i wielbiciele wydarzeń kulturalnych. Do tej pory miasto w ogóle nie inwestowało w miejsca, w których wspólnie wolny czas mogłyby spędzać całe rodziny.

Dlatego zapowiadam:

 • budowę 15 zintegrowanych placów zabaw, miejsc zielonych, dedykowanych mysłowiczanom w różnym wieku
 • budowę 15 zagospodarowanych, zielonych skwerów
 • budowę 15 placów zabaw
Nasz dom to rodzina. Ale rodzina musi mieć miejsce, w którym czuje się bezpiecznie, w którym może ogrzać się w cieple domowego ogniska. Mieszkanie to niezależność, tak ważna dla młodych ludzi, którzy właśnie zdecydowali się na założenie własnej rodziny. Przyjazne rodzinie miasto zawsze o tym pamięta.

Dlatego zapowiadam:

 • intensywną, opartą o środki zewnętrzne, rewitalizację zasobów komunalnych
 • uruchomienie pilotażowego program Mieszkanie na start dla studentów i osób usamodzielniających się
 • budowę mieszkań niskoczynszowych, dedykowanych osobom o niskich dochodach
 • reformę dotychczasowej polityki mieszkaniowej
Miasto przyjazne rodzinie to miasto, w którym nie ma miejsca na dziadostwo, niedoróbki i wyrzucanie pieniędzy w błoto. Miasta przyjaznego rodzinie nie stać na marnotrawstwo.

Dlatego zapowiadam:

 • remonty dróg skoordynowane z budową chodników, dróg rowerowych, wymianą sieci, oświetlenia, a także budową przyłączy do centralnego ogrzewania
 • aktualizowany i skrupulatnie realizowany harmonogram prac remontowych
 • harmonogram budowy chodników – tam, gdzie mieszkają ludzie musi być chodnik i kropka!
 • rozpoczęcie procesu budowy i remontów dróg do domów jednorodzinnych w oparciu o transparentny harmonogram (uzależniony od gęstości zaludnienia i bliskości obiektów użyteczności publicznej: szkoły, szpitala, itp.)
Miasto przyjazne rodzinie musi się rozwijać. Bo nie ma rozwoju rodzin bez rozwoju miasta. Nie stać nas dzisiaj na politykę strachu, niedecyzyjność, brak pomysłu na Mysłowice. Przeciwnie: stać nas na świetne pomysły, stać nas na dobry projekt i stać nas na odwagę. Bo rozwój wymaga doświadczenia i szerokich horyzontów.

Dlatego zapowiadam:

 • zagospodarowanie terenów po KWK Mysłowice
 • przebudowę rynku
 • wykorzystanie potencjału Parku Słupna poprzez jego zagospodarowanie pod kątem miasteczka sportowego
Miasto to nie urzędy, gabinety decydentów, czy posiedzenia licznych komisji. Miasto to ludzie. Mysłowice to przede wszystkim mieszkańcy.

Dlatego zapowiadam:

 • wydłużenie godzin pracy biura obsługi mieszkańca w poniedziałki i środy do godziny 20.00 – tak, aby mysłowiczanie nie musieli brać urlopu, by załatwić sprawy w urzędzie
 • położę nacisk na e-urząd. Już w tak wielu sferach naszego życia zamiast wychodzić z domu, sprawy załatwiamy przez internet. Dlatego przeprowadzę kampanię informacyjną zachęcającą mieszkańców do załatwiania urzędowych spraw przez internet. Wyznaczę także urzędnika, który będzie obsługiwał wyłącznie klientów on-line
 • zmianę lokalizacji Biura Obsługi Mieszkańca, które zostanie przeniesione na parter – tak, by mieszkańcy nie musieli będzie biegać po całym urzędzie
 • wprowadzenie zasady Jedno okno - wszystkie sprawy
 • wprowadzenie do Biura Obsługi Mieszkańca również obsługi spółek i jednostek ZOM, MPWiK, MZGK. Wszystkie sprawy mieszkańcy będą mogli załatwić w jednym miejscu
 • powołanie Rzecznika Spraw Mieszkańca. Nie trzeba będzie czekać miesiąc na spotkanie z prezydentem. Bo prezydent jest dla mieszkańców. Nie odwrotnie
 • uczciwe konsultacje z mieszkańcami, uczciwy budżet obywatelski
 • wprowadzenie Bank Pomysłów. Każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić pomysł dotyczący każdej możliwej dziedziny funkcjonowania miasta. Zobowiązujemy się odpowiedzieć na jego pomysł w ciągu 48 godzin. Wszytko on-line i upublicznione dla innych mieszkańców
 • wprowadzenie obsługi mieszkańców w zakresie pomocy prawnej i technicznej związanej z pozyskaniem dotacji bądź refundacji kosztów termoizolacji budynków i wymiany źródła ciepła, przebudowy sieci wod-kan a także włączenia się do sieci ciepłowniczej
 • konsultacje w sprawie funkcjonowania transportu zbiorowego w obszarze trasy, częstotliwości oraz komfortu podróżowania autobusem, tramwajem i pociągiem. Kładziemy nacisk na zintegrowane węzły przesiadkowe i budowanie priorytetu dla korzystania z komunikacji publicznej w mieście

Konwencja programowa Wojciech Króla