Mieszkanie na start - Wojciech Król - poseł na Sejm RP

Idea

Ideą projektu jest zagospodarowanie obiektu przy ul. Krakowskiej, w którym w przeszłości mieścił się hotel „Gościniec” oraz zachęcenie młodych osób (m.in. studentów) do zamieszkania oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej w Mysłowicach. Autorom koncepcji przyświecały dwa założenia: ma być efektywnie i tanio.

W czterokondygnacyjnym budynku powstanie 120 mieszkań – każde o powierzchni od 30 do 71 m2. Ponadto na parterze zlokalizowana zostanie 250 m2 powierzchnia użytkowa, którą przedsiębiorcy będą mogli wynajmować na preferencyjnych warunkach finansowych.

Harmonogram

Finansowanie

Dokumentacja przedprojektowa wskazuje, że koszt koncepcji oscyluje w granicach 15 mln zł brutto. Największą część tej sumy stanowi wykonawstwo robót budowlano-montażowych – 14 mln zł. W pozycji tej uwzględniono m.in. kładzenie tynków, malowanie ścian i sufitów, wykonanie posadzek z paneli oraz płytek ceramicznych w łazience i tzw. biały montaż w zakresie sanitariów i armatury łazienkowej.

Pozostałe koszty stanowią usługa projektowa (ok. 720 tys. zł) oraz usługa nadzoru inwestorskiego (ok. 273 tys. zł).

Model finansowania koncepcji zakłada dwie możliwości. Pierwszy wariant opiera się na środkach własnych gminy przy udziale preferencyjnych kredytów Polskiego Funduszu Rozwoju lub/i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Drugą opcję stanowi przeznaczenie miejskich środków jedynie na sporządzenie dokumentacji projektowej, natomiast środki na budowę pozyskane zostaną z Polskiego Funduszu Rozwoju poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości.

Koncepcja zakłada również pozyskanie niskoprocentowej pożyczki od BGKIN z możliwością jej umorzenia pod warunkiem dalszego inwestowania w ramach rozbudowy mieszkalnictwa.

Multimedia

Materiał promocyjny koncepcji:

Wizualizacje projektu:


Relacja z prezentacji koncepcji: