Radio Katowice - Stan Wojenny. Temat do dyskusji. - Wojciech Król - poseł na Sejm RP